Od založenia spoločnosti (04/2013) sme realizovali geotechnické a geologické práce hlavne v rámci  východného Slovenska, aj stredného Slovenska.

Od roku 2020 aj v okolí Budapešti (HU).

Jednalo sa predovšetkým o výrobné, skladovacie haly, bytové domy, IBV, líniové stavby (cesty, plynovod), priemyselné stavby v areáloch závodov.

Pravidelne sa zúčastňujeme odborných (geologických, geotechnických, stavebných - cestných) konferencií a školení pre doplnenie a odovzdanie odborných skúseností.

Okrem samostatne realizovaných prác od založenia spoločnosti sa konateľka spoločnosti zúčastnila a spolupracovala na geologických úlohách uvedených v digitálnom archíve Geofondu Slovenskej republiky v Bratislave.

Jednotlivé geologické úlohy sú možné v archíve vyhľadať podľa meny autorky.